Ruckas mākslas rezidenču centrs īsteno rezidenču programmu māksliniekiem, kas īsteno aktuālu sociālo un vides aizsardzības jautājumu projektus. Ruckas mākslas rezidenču centra mērķis ir būt par starptautiski atzītu platformu sadarbības projektu īstenošanai un jaunu kontaktu veidošanai un attīstīšanai dažādās mākslas jomās.

Rezidenti 2021

Rezidenti 2020

Rezidenti 2019

Rezidenti 2018

Rezidenti 2017

Rezidenti 2016