Ieva Ūbele, vadītāja/producente

Ieva ir pieriedzējusi dokumentālā kino un mākslas projektu producente un viena no Ruckas mākslas rezidenču centra dibinātājiem. Ieguvusi maģistra grādu sociālajā antropoloģijā Rīgas Stradiņa universitātē un maģistra grādu biznesa vadībā Bledas menedžmenta skolā Slovenijā. Ieva vada rezidenču centra komandas darbu un ir atbildīga par centra stratēģisko attīstību, starptautiskās sadarbības veidošanu, jaunu projektu attīstīšanu un finansējuma piesaisti. Līdztekus darbam Ruckas mākslas rezidenču centram Ieva aktīvi darbojas dokumentālā kino jomā.

Oskars Goba, projektu vadītājs

Oskars ir beidzis Latvijas Kultūras akadēmijas kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistra programmu 2017.gadā. Pēdējo piecu gadu laikā audiovizuālajā jomā ir darbojies dažādos mākslas un kino projektos, organizējot izstādes un performances Latvijā, Ukrainā un Austrijā, kā arī koordinējot procesus starptautisku Nīderlandes un ASV TV seriālu ražošanas posmos Latvijā, Norvēģijā un Itālijā. Ruckas mākslas rezidenču centrā Oskars ir atbildīgs par rezidenču norisi, projektu īstenošanu un komunikācijas veidošanu.

Līga Lindenbauma, vieskuratore

Līga ir bijusi projektu vadītāja Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā, vadījusi Tukuma Mākslas muzeju, strādājusi Mūkusalas Mākslas salonā kā izstāžu kuratore un vadītājas vietas izpildītāja. Kopumā īstenojusi vairāk nekā 40 izstādes, to pavadošos pasākumus, kā arī organizējusi un vadījusi diskusiju ciklus. Rakstījusi izstāžu un muzeju kritiku, vairāku grāmatu autore un sastādītāja. Lasījusi lekcijas ISSP Foto skolā un Latvijas Kultūras koledžā. Šobrīd paralēli neatkarīgās kuratores un pasākumu organizatores darbam ir LMA Funkcionālā dizaina Maģistratūras programmas studente.  Aizstāv kultūras NVO intereses politiskā līmenī, Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijā īstenojot izpilddirektores funkcijas.